PhotoGallery 2019

 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/19 week 1 ชมภาพ
 • วันที่ 10 ม.ค.63 กิจกรรมวันเด็ก ชมภาพ
 • วันที่ 12 ม.ค.63 ภาพบรรยากาศงานเเสดงวันเด็กดี @ ซีคอนบางเเค ชมภาพ
 • วันที่ 4 ธ.ค.62 กิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ ชมภาพ
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October 2019 Week 1 ชมภาพ
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October 2019 Week 2 ชมภาพ
 • กิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October 2019 Week 3 ชมภาพ
 • English Camp 2019 ชมภาพ
 • School Trip @ Kiz Venture Park ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/19 week 1 ชมภาพ
 • วันที่ 11-12ก.ย.62 นิทรรศการ PROJECT APPROACH ชมภาพ
 • วันที่ 15 ก.ย.62 นิทรรศการ PROJECT APPROACH (K.3) ณ ซีคอนบางเเค ชั้น 4 ชมภาพ
 • วันที่ 27 ก.ย.62 Family Trip ชมภาพ
 • วันที่ 20 มิ.ย.62 กิจกรรมวันไหว้ครู ชมภาพ
 • วันที่ 12 ก.ค.62 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ชมภาพ
 • วันที่ 26 ก.ค.62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ชมภาพ
 • วันที่ 9 ส.ค.62 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer week 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศ Summer English Camp ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครอง K.3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครองชั้น(N,PK,K.1)08.00-11.00น. ชมภาพ