Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

News Updated

 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมศิลปะ สัปดาห์ที่ 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมศิลปะ สัปดาห์ที่ 1 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมวันประจำวันศุกรที่ 9/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา12/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา9/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1 ชมภาพ
 • วันที่ 15 มิ.ย.60 กิจกรรมวันไหว้ครู ชมภาพ
 • วันที่ 7 ก.ค.60 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 10 ก.ค.60 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันอังคารที่ 11 ก.ค.60 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
 • วันที่ 7 - 25 ส.ค.60 ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงงาน
 • วันที่ 11 ส.ค.60 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ
 • วันที่ 13 -14 ก.ย.60 นิทรรศการโครงงาน
 • วันที่ 26 - 27 ก.ย.60 ทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น อ.1 - อ.3
 • วันที่ 28 ก.ย.60 กิจกรรม Half Day Party
 • วันที่ 29 ก.ย.60 Family Trip 2017
 • วันที่ 4 - 25 ต.ค.60 Fun October Course 2017
 • วันที่ 1 พ.ย.60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (ทุกระดับชั้น)
 • ภาพบรรยากาศ one day filed trip ระดับชั้น K.2 - k.3 ณ Dinosaur Planet ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศ one day filed trip ระดับชั้น K.1 ณ Blue Monkey ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมศิลปะ Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมโยคะ Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรม Cooking Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการรับรางวัลการประกวดวาดภาพบริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จำกัด ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงเเละการอพยพหนีไฟ ชมภาพ
 • วันที่ 21 ม.ค.60 Darawee Kids Show 2017 at Seacon Bangkae ชมภาพ
 • วันที่ 27 ม.ค.60 กิจกรรมวันศุกร์กับเอนฟาโกร เอพลัส ชมภาพ
 • วันที่ 24 ก.พ.60 กิจกรรมวันศุกร์กับ Dinosaur Planet ชมภาพ
 • โรงเรียนขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคณิตศาสตร์ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล (English Version) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสถาบันรับรองทางคณิตศาสตร์เเห่งประเทศญี่ปุ่น จำนวน 13 คน
 • วันที่ 25 มี.ค.60 ประชุมผู้ปกครองชั้น K.3 ชมภาพ
 • วันที่ 7 เม.ย.60 กิจกรรมวันสงกรานต์ ชมภาพ
 • วันที่ 13 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองชั้น N,Pre Kid ,K.1 เวลา (09.00-11.00) ชมภาพ
 • วันที่ 15 - 16 พ.ค.60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ระดับชั้น N,Pre Kid ,K.1) ชมภาพ
 • วันที่ 17 พ.ค.60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ทุกระดับชั้น)
 • วันที่ 24 พ.ค.60 ประชุมผู้ปกครองระชั้นอนุบาล 2 (09.00-11.00) ชมภาพ
 • วันที่ 2 มิ.ย.60 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ชมภาพ