Slider 01 Slider 04 Slider 05 Slider 04 Slider 05

News Updated

 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ม.ค.61 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือน พ.ย.60 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ เทอม 2 week1 ชมภาพ

*********************************************************

 • วันที่ 1 มี.ค.61 หยุดวันมาฆบูชา
 • วันที่ 2 มี.ค.61 Half Day Party
 • วันที่ 3 มี.ค. 61 Graduation Party 2017 at Seacon Bangkae
 • วันที่ 12 มี.ค.-30 เม.ย.61 Summer Course 2018
 • วันที่ 10 มี.ค.61 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3 เวลา(09.00 - 11.00)
 • วันที่ 5 เม.ย.61 กิจกรรมวันสงกรานต์
 • วันที่ 6 เม.ย.61 หยุดวันจักรี
 • วันที่ 9-13 เม.ย.61 หยุดวันสงกรานต์
 • วันที่ 12 พ.ค.61 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น N / PK / K1 เวลา (09.00-11.00)
 • วันที่ 14 - 15 พ.ค.61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (N / PK/K1)
 • วันที่ 16 พ.ค.61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น
 • วันที่ 23 พ.ค.61 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 2 เวลา (09.00-11.00)
 • วันที่ 1 มิ.ย.61 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
 • วันที่ 5 มิ.ย.61 ตรวจสุขภาพนักเรียนครั้งที่ 1
 • วันที่ 21 มิ.ย.61 กิจกรรมวันไหว้ครู
 • วันที่ 26 ก.ค.61 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
 • วันที่ 27 ก.ค.61 หยุดวันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 30 ก.ค.61 หบุดชดเชยวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันที่ 6 - 24 ส.ค.61 ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงงาน
 • วันที่ 10 ส.ค.61 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ
 • วันที่ 13 ส.ค.61 หยุดชดเชยวันเเม่เห่งชาติ
 • วันที่ 12 - 13 ก.ย.61 นิทรรศการโครงงาน
 • วันที่ 25 - 26 ก.ย.61 ทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3
 • วันที่ 27 ก.ย.61 Half Day Party
 • วันที่ 28 ก.ย.61 Family Trip 2018
 • วันที่ 4 - 26 ต.ค.61 Fun October Course 2018

**********************************************************

 • วันที่ 14 ก.พ.61 กิจกรรมบ้านสีขาว ชมภาพ
 • วันที่ 9 ก.พ.61 กิจกรรมวันศุกร์กับ PlayDoh ชมภาพ
 • วันที่ 21 ม.ค.61 Darawee Kids Show at Seacon Bang Kae ชมภาพ
 • วันที่ 26 ม.ค.61 กิจกรรมวันศุกร์กับ DG นมเเพะ ชมภาพ
 • วันที่ 12 ม.ค.61 กิจกรรมวันเด็ก ชมภาพ
 • วันที่ 25 ธ.ค.60 กิจกรรมวันคริสมาสต์ ชมภาพ
 • วันที่ 28 ธ.ค.60 กิจกรรมวันปีใหม่ ชมภาพ
 • กิจกรรมวันศุกร์กับ YOYO Land ชมภาพ
 • Darawee English Camp 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October Course 2017 week1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October Course 2017 week2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมภาษาอังกฤษ Fun October Course 2017 week3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ week 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศ one day filed trip ระดับชั้น K.2 - k.3 ณ Dinosaur Planet ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศ one day filed trip ระดับชั้น K.1 ณ Blue Monkey ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมศิลปะ Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมโยคะ Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรม Cooking Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2017 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ Summer 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 16 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 15 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 14 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 13 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 12 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 11 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 10 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 9 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 8 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 7 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 6 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 5 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 1 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการรับรางวัลการประกวดวาดภาพบริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จำกัด ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงเเละการอพยพหนีไฟ ชมภาพ
 • วันที่ 21 ม.ค.60 Darawee Kids Show 2017 at Seacon Bangkae ชมภาพ
 • วันที่ 27 ม.ค.60 กิจกรรมวันศุกร์กับเอนฟาโกร เอพลัส ชมภาพ
 • วันที่ 24 ก.พ.60 กิจกรรมวันศุกร์กับ Dinosaur Planet ชมภาพ
 • โรงเรียนขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคณิตศาสตร์ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล (English Version) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสถาบันรับรองทางคณิตศาสตร์เเห่งประเทศญี่ปุ่น จำนวน 13 คน
 • วันที่ 25 มี.ค.60 ประชุมผู้ปกครองชั้น K.3 ชมภาพ
 • วันที่ 7 เม.ย.60 กิจกรรมวันสงกรานต์ ชมภาพ
 • วันที่ 13 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองชั้น N,Pre Kid ,K.1 เวลา (09.00-11.00) ชมภาพ
 • วันที่ 15 - 16 พ.ค.60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ระดับชั้น N,Pre Kid ,K.1) ชมภาพ
 • วันที่ 17 พ.ค.60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ทุกระดับชั้น)
 • วันที่ 24 พ.ค.60 ประชุมผู้ปกครองระชั้นอนุบาล 2 (09.00-11.00) ชมภาพ
 • วันที่ 2 มิ.ย.60 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมวันประจำวันศุกรที่ 9/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา12/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา9/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา 20/6/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมประจำวันศุกรที่ 23/6/60 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลนครธน ชมภาพ
 • วันที่ 15 มิ.ย.60 กิจกรรมวันไหว้ครู ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา 6/7/60 ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยหรรษา 28/6/60 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเข้าพรรษา ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันศุกร์ 14/07/2560 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกจากรพ.เกษมราษฎร์ บางเเค ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมวันศุกร์กับโฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ แบรนด์ ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมธรรมะเพื่อเจ้าตัวน้อย ณ ยุวพุทธิกสมาคม ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ชมภาพ
 • วันที่ 11 ส.ค.60 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ชมภาพ
 • ภาพกิจกรรมวันศุกร์กับ Ovaltine Smart ชมภาพ
 • วันที่ 13 -14 ก.ย.60 นิทรรศการโครงงาน ชมภาพ
 • วันที่ 15 กันยายน 60 กิจกรรมวันศุกร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมภาพ
 • วันที่ 29 ก.ย.60 Family Trip 2017 ชมภาพ
 • วันที่ 3 พ.ย.60 กิจกรรมวันลอยกระทง ชมภาพ
 • วันที่ 17 พ.ย.60 กิจกรรมวันศุกร์กับPangpond ชมภาพ
 • วันที่ 4 ธ.ค.60 กิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ ชมภาพ
 • วันที่ 15 ธ.ค.60 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชุน(K.3) ชมภาพ
 • วันที่ 15 ธ.ค.60 กิจกรรมวันศุกร์กับวิคตอเรีย การ์เด้นสชมภาพ