Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

News Updated

 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 4 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 3 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 2 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมภาพภาษาอังกฤษ week 1 ชมภาพ
 • วันที่ 2 ธ.ค.59 กิจกรรมวันพ่อ
 • วันที่ 5 ธ.ค.59 หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9"
 • วันที่ 12 ธ.ค.59 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 16 ธ.ค.59 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนนอกสถานที่ (K.3)
 • วันที่ 23 ธ.ค.59 กิจกรรมวันคริสมาสต์
 • วันที่ 29 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันปีใหม่
 • วันที่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.60 หยุดวันปีใหม่
 • วันที่ 13 ม.ค.60 กิจกรรมวันเด็ก
 • วันที่ 17 ม.ค.60 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 2/259
 • วันที่ 21 ม.ค.60 Darawee Kids Show 2017 at Seacon Bangkae
 • วันที่ 6-7 ก.พ.60 ทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียน 1 ชั้น อ.1 - อ.3
 • วันที่ 2 มี.ค.60 Half Day Party
 • วันที่ 4 มี.ค.60 Graduation Party 2016