Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

News Updated

 • ภาพบรรยากาศที่ลูกๆหมุนเวียนมาเข้า Class ภาษาอังกฤษทุกวัน ชมภาพ
 • ภาพบรรยาศเปิดเทอมใหม่ปี 2559 ชมภาพ
 • ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศผู้ปกครองปี 2559 ชมภาพ
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 59 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น K.2
 • วันที่ 3 มิถุนายน 59 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
 • วันที่ 7 มิถุนายน 59 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนครั้งที่ 1
 • วันที่ 16 มิถุนายน 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 59 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 59 หยุดวันอาสฬหบูชา
 • วันที่ 8-26 สิงหาคม 59 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงงาน
 • วันที่ 11 สิงหาคม 59 กิจกรรมวันเเม่
 • วันที่ 12 สิงหาคม 59 หยุดวันเเม่แห่งชาติ
 • วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 59 นิทรรศการโครงงาน
 • วันที่ 27 -28 กันยายน 59 ทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียน 1 ชั้น อ.1 - อ.3
 • วันที่ 29 กันยายน 59 กิจกรรม Half Day Party
 • วันที่ 30 กันยายน 59 กิจกรรม Family Trip
 • วันที่ 5 - 26 ตุลาคม 59 Fun October Course
 • วันที่ 24 ตุลาคม 59 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • วันที่ 1 พ.ย. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/59
 • วันที่ 2 ธ.ค.59 กิจกรรมวันพ่อ
 • วันที่ 5 ธ.ค.59 หยุดวันพ่อเเห่งชาติ
 • วันที่ 12 ธ.ค.59 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 16 ธ.ค.59 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนนอกสถานที่ (K.3)
 • วันที่ 23 ธ.ค.59 กิจกรรมวันคริสมาสต์
 • วันที่ 29 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันปีใหม่
 • วันที่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.60 หยุดวันปีใหม่
 • วันที่ 13 ม.ค.60 กิจกรรมวันเด็ก
 • วันที่ 17 ม.ค.60 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 2/259
 • วันที่ 6-7 ก.พ.60 ทดสอบเตรียมความพร้อมนักเรียน 1 ชั้น อ.1 - อ.3
 • วันที่ 2 มี.ค.60 Half Day Party
 • วันที่ 4 มี.ค.60 Graduation Party 2016